Nishiyama Natsu西山 奈津

1983 東京都に生まれる

2006 駒沢女子大学 空間造形学科卒業

2006 高内秀剛氏に師事

2012 独立